Kirjainten anatomia

Kirjainten anatomia pitää sisällää monta aluksi ihmelliseltä kuulostavaa termiä, mutta ovat kuitenkin melko itsestään selittävät, lukuun ottamatta "x-height". Kyseinen termi viittaa X-kirjaimen korkeuteen, jonka mukaan muiden pienellä kirjoitettujen kirjainten peruskorkeus määritetään.

Tekstin anatomian tunteminen on tärkeää, kun suunnitellaan omaa fonttikirjastoa.