"Haluan kehittää nykyistä brändiäni entistä paremmaksi"

Olet ajatellut kehittää brändiäsi sellaiseksi, joka vetoaa oikeaan kohderyhmään, luo pitkiä ja merkityksellisiä asiakkuuksia ja joka mielletään ykkösvaihtoehdoksi toimialallasi. Ihana kuulla!

Brändikehitys on pitkäjänteistä työtä, eikä se tapahdu yhdessä yössä. Se jakautuu useaan osa-alueeseen aina sisäisen brändin strategioista ulkoisen brändin visuaaliseen ilmeeseen ja mielikuviin. Vahvan brändin rakentaminen voi tuntua toivottomalta, mutta valitsemalla oikean yhteistyökumppanin pystyt kiipeämään tämän vuoren yli ja saavuttamaan toivomasi tavoitteet, olivatpa ne sitten liikevaihdollisia tavoitteita tai bränditunnettuuden kasvattamista.

FAQ

Markkinointi ajaa asiakkaat ovelle, mutta brändi saa heidät tulemaan takaisin. Huolella suunnitellulla brändistrategialla varmistat, että sinä, työntekijäsi ja kolmannet osapuolet, kuten markkinointitoimistot, tietävät millaisena brändisi tulisi näkyä.

Lunastetut brändilupaukset ja kokemukset ovat avainasemassa pitkäkestoisiin ja merkityksellisiin asiakkuuksiin.

Kyllä.

Elämme tällä hetkellä niin sanottua “measure everything” aikakautta, jolloin yrittäjät ja päättäjät katsovat silmä kovana erilaisia mittareita ja niiden tuloksia tulojen maksimoimiseksi.

Brändituloksia voidaan mitata kasvaneena liikevaihtona, asiakastyytyväisyytenä, asiakasuskollisuutena, työntekijätyytyväisyytenä, mediahuomiona ja monena muuna.

Brändikehitys on pitkäjänteistä työtä, eivätkä tulokset valitettavasti näy seuraavalla viikolla saati seuraavana päivänä.

Brändin tehtävä on herättää luottamusta ja sitä kautta uskollisuutta. Sen on lunastettava lupaukset, joita se markkinoinnillisin keinoin yleisölleen esittää.

Kun olemassa oleva yritys tekee brändimuutoksen, on siitä informoitava yleisöä etukäteen, jotta muutokset eivät tule yllätyksenä eivätkä täten aiheuta hämmennystä. Brändituloksia voidaan alkaa tarkastelemaan aikaisintaan 1kk brändimuutosten jälkeen, mutta todelliset tulokset näkyvät vasta aikaisintaan puolen vuoden kohdalla.

Yrityksesi koko ja tavoitteet ratkaisevat.

  • Jos olet yksinyrittäjä, on suositeltavaa käyttää yksityistä brändikonsulttia.
  • Jos kyseessä on PK-yritys, voit valita yksityisen brändikonsultin ja mainos- tai bränditoimiston väliltä riippuen tavoitteistasi.
  • Jos kyseessä on suuri pörssiyhtiö, on suositeltavaa käyttää suurempaa mainos- tai bränditoimistoa.

Suositukset perustuvat siihen, että kun yrityksen koko kasvaa, kasvavat myös tarpeet. Esimerkiksi pörssiyhtiössä on otettava huomioon myös mahdolliset fuusiot ja diffuusiot, mutta nämä eivät luonnollisesti kosketa yksinyrittäjää eikä välttämättä PK-yritystä.

"Kannattaisiko minun uudistaa brändiäni?"

Brändimuutokselle on aihetta, jos:

  • Et saavuta uskollisia asiakkuuksia
  • Et saavuta pitkäkestoisia asiakkuuksia
  • Se ei vastaa yrityksesi tämän hetkisiä tavoitteita
  • Se ei yksinkertaisesti näytä hyvältä
  • Visio tai arvot ovat muuttuneet
  • Se ei puhuttele kohderyhmääsi tai kohderyhmäsi on muuttunut

FAQ

Sinun ei tarvitsekaan tietää sitä välttämättä itse, sillä sitä varten ovat brändikonsultit ja -toimistot.

Autan sinua identifioimaan osa-alueet, joita voisi olla syytä parantaa.

Kun ihminen kokee jonkin yrityksen tuotteen tai palvelun omakseen, ei hän näe muita vaihtoehtoja. Se on jo vastannut kaikkiin kysymyksiin ja tarpeisiin, tuonut hyvää fiilistä sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ymmärretyksi tulemista.

Tämä ollaan saatu aikaan oikeanlaisella brändäyksellä.

"Mitä eroa on hyvällä ja huonolla brändillä?"

Brändeillä on pääsääntöisesti kolme kuolemansyntiä, joita tunnutaan jostain syystä laiminlyövän ahkerasti. Niitä ovat perättömät ja lunastamattomat lupaukset, epäselvät tai epämiellyttävät visuaaliset elementit ja sekainen brändipreesens.

Hyvä brändi ymmärtää asiakkaansa tarpeet, tietää kohderyhmänsä, pitää lupauksistaan kiinni, on aito ja yhteneväinen.

Jotta ymmärrät mitä tarkoitan, löydät alta esimerkin näistä jokaisesta.

FAQ

Asia, jonka jokainen voi tehdä itse on pitää huoli siitä, että brändi lunastaa markkinoidut lupauksensa.

Sekä visuaalisessa että analyyttisessä puolessa on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen. He tietävät millaiset vaihtoehdot ja trendit sopivat parhaiten tilanteeseesi.

Huono esimerkki, markkinoitu lupaus

Markkinoitu lupaus:

“Suomen parhaat pizzat kotiinkuljetettuna. Aina alle tunnissa.”

Todellisuus:

Lupaus väittää, että pizza on kiistämättä suomen parasta. Jo valmiiksi skeptisen asiakkaan mielestä pizza ei ollut edes kotipaikkakuntansa parasta ja toimitus kesti yli tunnin. Syy saattaa olla eksymisessä tai ruuhkautuneessa tilanteessa, mutta se ei kiinnosta asiakasta, joka on jo tyytymätön.

Sekä järjettömän suuri lupaus että ylittynyt toimitusaika saattoivat vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen siitä, oliko kyseessä tosiaan suomen parasta pizzaa vai ei.

Hyvä esimerkki, markkinoitu lupaus

Markkinoitu lupaus:

“Artesaanipizzaa lähellä tuotetuista ainesosista suoraan kotiovellesi.”

Todellisuus:

Lupaus kertoo asiakkaalle, että kyseessä ei ole tavallinen pizza, vaan huolella ja ammattitaidolla tehty läheltä löytyvistä aineksista valmistettu artesaanipizza. Kotiinkuljetuslupaus lunastetaan aina sellaisenaan, kun aikaa ei ole hakattu kiveen.

Voidaan olettaa, että toimitus kestää realistisesti n. 45 minuuttia, joten yrityksen selviytyessä toimituksesta odotusajan ali, on lupaus paitsi lunastettu, myös ylitetty.

Huono esimerkki, visuaalit

Mainos on epäselvä, nopeasti tehty ja huonosti kirjoitettu. Se ei herätä luottamusta eikä anna hyvää kuvaa yrityksestäsi.

Hyvä esimerkki, visuaalit

Mainos on visuaalisesti miellyttävä, pääpointit löytyvät noepasti ja antavat ammattimaisen ja luotettavan kuvan yrityksestäsi.

Huono esimerkki, brändipreesens

Yrityksen brändin kosketuspintoja ovat Instagram, Facebook, mainokset, verkkosivut, sähköpostit, käyntikortit ja esitteet.

Yritys esiintyy kaikissa näissä hieman eri tavalla. Kuvituskuvat ovat kaikissa tyyliltään erilaisia, eri alustoilla käytetään eri fontteja ja perussanomaltaan erilaisia mainoslauseita, kotisivuilla käytetään tekstuuria joka ei ilmene missään muualla ja värejä käytetään eri kosketuspinnoilla eri tavalla.

Tämä aiheuttaa asiakkaassa hämmennystä, epäluottamusta ja epäammattimaisuuden tunnetta. Yritystä on mahdotonta tunnistaa nopeasti eri kosketuspinnoilta, eikä yritys täten tule koskaan saavuttamaan brändäyksen kultastandardia, muistettavuutta.

Hyvä esimerkki, brändipreesens

Yrityksen brändin kosketuspintoja ovat Instagram, Facebook, mainokset, verkkosivut, sähköpostit, käyntikortit ja esitteet.

Yritys esiintyy kaikissa näissä järjestelmällisesti ja samalla tavalla. Kaikki on yhteneväistä ja helposti saman yrityksen toiminnaksi tunnistettavaa. Jokaisella kosketuspinnalla noudatetaan ennalta määrättyä strategiaa, joka herättää luottamusta ja ammattimaisuutta.

Noudattamalla tätä kaavaa riittävän pitkään yritys saavuttaa luottamusta ja kiinnostusta, ja on matkalla kohti brändäyksen kultastandardia, muistettavuutta.

"Mitä brändikehitys kustantaa?"

Kustannus pohjautuu tarpeeseen. Jotta kokonaiskustannus voidaan arvioida, tulee ensiksi tietää kuinka suuresta kehityksestä on kyse.

Kehitystarpeesi voivat olla joko pieniä, kuten visuaaliset muutokset tai verkkosivuston ilmeen päivittäminen, tai suurempia ja vaativimpia, kuten koko brändistrategian uudistaminen sisäisestä brändistä ulkoiseen brändiin ottaen huomioon muun muassa työntekijät, työnantajamielikuvan, asiakaspalvelun, markkinoinnin, vision, mission, arkkityypit ja narratiivin.

FAQ

Halutessasi saat minulta maksuttoman tilannekartoituksen, jossa käydään läpi todellinen tarpeesi.

Lopuksi saat tarjouksen, joka ei sellaisenaan sido sinua vielä mihinkään.

It's a Match!

Mutta vain h*lvetin hyvälle yhteistyölle

Voit nyt lähettää Laurille tarjouspyynnön, pyytää tilannekartoitusta tai kysyä avoimen kysymyksen. Hän auttaa mielellään kaiken ikäisiä ja kokoisia yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa.