Slogan, tagline ja claim

"Slogan voi viitata tuotteeseen tai yritykseen, tagline on pysyvä ja claim on kampanjasidonnainen väite."

Tagline on suoraan sidoksissa brändin ytimeen. Se on pitkäkestoinen ja seisoo kaiken takana; "Tätä me olemme ja tulemme aina olemaan". Tagline on yleisimmin suoraan logon yhteydessä ja on yleensä hyvin lyhyt muutaman sanan mittainen lause.

Slogan puolestaan on tuotteeseen tai yritykseen liittyvä lausahdus. Slogan voi hyvinkin olla sama kuin tagline ja usein sloganina käytetäänkin olemassa olevaa taglinea, mutta suurin ero on se, että slogan voi kohdistua suoraan tuotteeseen tai yritykseen kun taas tagline kiteyttää koko yrityksen ytimen.

Claim on täysin kampanjasidonnainen ja lähtökohtaisesti lyhytaikaisia. Sen tarkoituksena on esittää tuotteesta uskottava väite, esim. "kehitetty kestämään kovaa käyttöä". Hammastahnabrändit ovat jo vuosia väittäneet, että tämän vuoden uutuustuote valkaisee hampaita 4 kertaa enemmän, kuin aikaisempi tuote. Luulisi kohta koko ihmiskunnan hampaiden säihkyvän.

Slogan: tuote tai yritys

Tagline: yrityksen ydin

Claim: kampanjasidonnainen väite tuotteesta

Erinomaisen sloganin kulmakivet

On lyhyt ja selkeä

Kuvastaa tuotetta tai yritystä

Helppo ymmärtää

Helppo muistaa

Erinomaisen taglinen kulmakivet

On lyhyt ja selkeä

Kuvastaa koko yrityksen syvintä olemusta

Helppo ymmärtää

Helppo muistaa

Erinomaisen claimin kulmakivet

On uskottava

On kampanjasidonnainen

Helppo ymmärtää

Helppo muistaa